KONTAKTY

OBCHODNÉ ODDELENIE
Tel: +421 948 883 466
logistika@lekra.eu

TECHNICKÝ RIADITEĽ
Ing. Ján Badida
Tel: +421 903 724 948

KONATEĽKA
Ing. Jozefína Badidová
Tel: +421 903 714 262
badidová@lekra.eu

Sídlo:
Trnava pri Laborci 62
072 31 pošta Vinné
okres Michalovce

Prevádzka:
Trnava pri Laborci 224
072 31 pošta Vinné
okres Michalovce