KONTAKTY

ZASTÚPENIE 
Ing. Jozefína BADIDOVÁ
konateľ
Tel: +421 903 714 262
badidova@lekra.eu

OBALOVÉ PORADENSTVO 
Ing. Ján Badida
technický riaditeľ
Tel: +421 903 724 948

Objednávky 
objednavky@lekra.eu

Sídlo:
Trnava pri Laborci 62
072 31 pošta Vinné
okres Michalovce

Prevádzka:
Trnava pri Laborci 224
072 31 pošta Vinné
okres Michalovce