KVALITA

Opäť raz sme úspešné obhájili to, čo považujeme za dôležité. Zlepšovanie našej kvality a dodržiavanie politiky trvalého zlepšovania.

Naša spoločnosť prijala politiku trvalého zlepšovania svojich činností s cieľom vysokej kvality produktov a tým aj spokojnosti našich zákazníkov.

Do práce dávame svoje srdce i dušu. Snažíme sa plniť potreby našich zákazníkov na 100%. Vždy napredovať. Výsledkom je aj úspešný recertifikačný audit ISO9001:2008.

Po dlhej a kvalitnej príprave, na ktorej sa podieľali všetci pracovníci, spoločnosť LEKRA, s.r.o., vyhovela požiadavkám ISO9001:2008 a dňa 6. apríla 2011 úspešne získala certifikát kvality.